Kindcentrum De Marel

Duitslandlaan 7 1966 XA Heemskerk

  • Samen een schilderij maken. Hier zijn allerlei vaardigheden voor nodig: overleg, vormgeven, ruimte geven en nemen, motoriek, beurt verdelen.
  • Alle kinderen worden aan het denken gezet en schrijven hun woorden op een wisbord.
  • Ook de muzikale intelligentie krijgt ruimte op de Marel.
  • Een uniek project van de Marel. Samen met opa's wordt er sla, radijs, andijvie, enz gekweekt en verzorgd.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De veiligheidsbeleving van onze leerlingen is goed, zowel sociale als fysieke veiligheid. Ze geven daarvoor de school een 8,2. Het optreden van de leerkracht kan volgens de leerlingen op sommige vlakken beter, bijv. als een kind bang is voor een ander of aan de spullen wordt gezeten. Ze zijn tevreden over het optreden van de leerkracht bij pestgedrag. Het welbevinden scoren ze als goed, overwegend op het landelijk gemiddelde. Ze hebben het naar hun zin op school en geven de school daarvoor een 7,9.

Via de leerlingenraad kunnen kinderen meedenken en praten bij ons op het kindcentrum. Kinderen worden bij ons serieus genomen. Zij hebben vaak verrassend goede oplossingen en ideeën!

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde vragenlijst.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Normaal gesproken wordt ieder schooljaar een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn voor de ontwikkeling van ons onderwijs van groot belang. Echter door de Coronacrisis was het een heel ander jaar, de school is 3 maanden gesloten geweest. Het oudertevredenheidsonderzoek is niet afgenomen. Om toch een beeld te hebben, voegen we het onderzoek van schooljaar 2018-2019 bij.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven