Kindcentrum De Marel

Duitslandlaan 7 1966 XA Heemskerk

  • Samen een schilderij maken. Hier zijn allerlei vaardigheden voor nodig: overleg, vormgeven, ruimte geven en nemen, motoriek, beurt verdelen.
  • Alle kinderen worden aan het denken gezet en schrijven hun woorden op een wisbord.
  • Ook de muzikale intelligentie krijgt ruimte op de Marel.
  • Een uniek project van de Marel. Samen met opa's wordt er sla, radijs, andijvie, enz gekweekt en verzorgd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Goede zorg en begeleiding is essentieel. In het schooljaar 2019-2020 stroomden 24 leerlingen uit. Schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus. De eindtoets is niet afgenomen, dit was een landelijk besluit. Op basis van talenten, capaciteiten en eerdere resultaten is het advies geformuleerd door leerkrachten groep 8, IB en directie. De meeste kinderen hebben we 8 jaar gevolgd. Dit geeft een goed beeld van hun mogelijkheden. Een eindtoets bevestigt vaak het beeld. Deze ontbreekt nu, wat misschien voor de kinderen een groter gemis is dan voor ons. 

Verder is onze visie: géén kind is gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen capaciteiten.Wij kijken samen met kinderen en hun ouders naar hun eigen ontwikkelingsperspectief. Een kind stroomt uit met zijn eigen talenten en capaciteiten, dit varieert van plaatsing op VWO tot PRO. Ons onderwijs sluit hierop aan en wij zien in onze eindresultaten een mooie stijgende lijn! 

Wij halen het maximale uit ieder kind! Wij zijn trots op al onze leerlingen!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten gebruiken wij om het effect van ons onderwijs te evalueren. In groepsbesprekingen met de intern begeleider worden de analyses bekeken en gebruikt om de groepsplannen bij te stellen. Vanwege de Corona crisis zijn de eindtoetsen uitgesteld tot september. Het groepsplan wordt daarna bijgesteld en geldig tot het einde van het schooljaar. We willen komend schooljaar de wekelijkse evaluatie in de groepsmappen belangrijker en effectiever maken waardoor het groepsplan uiteindelijk overbodig wordt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goede begeleiding naar het voortgezet onderwijs is essentieel.

De leerkrachten in de bovenbouw onderhouden goed contact met de scholen voor VO. Wanneer een kind de school verlaat vindt er een "warme" overdracht plaats.

In het nieuwe schooljaar is er nog een keer contact en vindt er terugkoppeling plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in februari 2016 onze school bezocht. Ons team is trots op het behaalde resultaat, de aanbevelingen uit dit rapport zijn opgenomen in ons nieuwe schoolplan.

Resultaten op kernvakken            Voldoende

Zicht op ontwikkeling                   Goed

Didactisch handelen                    ( Ruim) Voldoende

Veiligheid                                   Goed

Evaluatie en verbetering              Goed

Kwaliteitsstructuur                      Goed

Verantwoording en dialoog          Goed

Terug naar boven