Anne Frankschool

Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk

  • Thema "Mijn straat"
  • We hebben een ruim schoolplein dat uit twee pleinen aaneengesloten bestaat.
  • Onze visie kernwaarden visueel weergegeven.
  • De schooltuin wordt onderhouden door leerlingen o.b.v. de tuinopa's.
  • Schoolfoto van Anne Frankschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De school peilt niet jaarlijks maar wel frequent de tevredenheid bij de leerlingen. De enquête vult de feedback die de leerkrachten elke dag krijgen goed aan. Samen met de leerlingenraad en het team kijken we op school wat we kunnen aanpakken om te verbeteren. Al jaren leggen wij door middel van Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS en dat is in het Nederlands: School Brede Positieve Gedragsondersteuning) de nadruk
op het voorkomen/beperken van pesten, prettig en goed met elkaar omgaan. Kernwaarden zijn Respect, Verantwoord, Veiligheid en Betrokkenheid. Dit is in de school goed zichtbaar en vooral ook merkbaar.

Zie de bijlage voor een samenvatting en overzicht.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Meer dan 193 ouders van onze school hebben het tevredenheidsonderzoek in mei 2022 ingevuld. De school kreeg als cijfer een 7,9  van de ouders. Daar zijn we blij mee. Voor een samenvatting en een overzicht van de scores verwijzen we naar de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven