Kindcentrum De Ark

Elbestraat 4 1966 XJ Heemskerk

De slogan van Kindcentrum De Ark vat de missie en visie van De Ark samen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid op De Ark is hoog.

In 2023 gaven de ouders De Ark een 7,8! We zijn dankbaar voor dit resultaat.

De uitslag van het onderzoek van 2023 is te lezen op dit schoolvenster.
Het resultaat is gebaseerd op 30% respons. Statistisch gezien is dit te laag voor een zuiver resultaat (minimaal 67% vereist).

Omdat het rapportcijfer dicht bij het cijfer uit 2021 ligt, nemen we aan dat de cijfers betrouwbaar genoeg zijn om ze te gebruiken voor eventuele aanpassingen in ons beleid. Actiepunten worden meegenomen in het nieuwe school- en/of jaarplan van De Ark.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven