Basisschool De Sleye

Sportparklaan 58 6097 CW Heel

Schoolfoto van Basisschool De Sleye

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de uitslag besproken en geanalyseerd in het team en de MR. We zijn blij dat ouders aangeven dat de kinderen graag naar school komen en zich veilig voelen. We zien ruimte voor verbetering t.a.v. de communicatie en de aansluiting/verrijking. We nemen deze resultaten mee in onze schoolontwikkeling en betrekken hierbij de MR.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven