Basisschool De Sleye

Sportparklaan 58 6097 CW Heel

Schoolfoto van Basisschool De Sleye

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers,

Dit is de schoolgids van de Sleye. Graag willen wij u hierin informeren over allerlei facetten van onze school. We hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt van wat wij doen en waar wij voor staan. Ouders en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte via BasisOnline Ouderportaal. Een aantal praktische zaken vindt u in de boekenkast van het ouderportaal. 

Op de site van de Stichting Wijzers in onderwijs staat als aanvulling nog het wettelijk deel van de schoolgids. (www.wijzersinonderwijs.nl)

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn.

Vriendelijke groet,

Lieke van der Leeuw

Directeur bs de Sleye

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Zelfstandigheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen op onze school komen uit het dorp Heel. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit omliggende dorpen onze school. 

Het leerlingaantal is gedurende de afgelopen jaren gestaag gedaald. Daar waar begin deze eeuw de school nog met 13 groepen werkte is dit aantal nu gedaald naar 10/11 groepen. Het gebouw telt 11 lokalen en een speelzaal waarin o.a. spel- en gymlessen aangeboden worden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 kennen wij de volgende groepen:

Groep 1-2A: Juf Marilou

Groep 1-2B: Juf Paula

Groep 1-2C: Juf Jolyn

Groep 3: Juf Yentl en meester Theo

Groep 4: Juf Carola en meester Bart

Groep 4-5: Juf Vera 

Groep 5-6: Juf Cindy

Groep 6: Juf Joëlle en meester Bart

Groep 7: Juf Jolande en meester Björn

Groep 8: Juf Inge en juf Marcelle

Op onze school werken zeer gedreven personeelsleden. Een valkuil daarvan is dat men de neiging heeft ook in de avonduren, op niet-werkdagen en in weekenden de berichten en mailtjes te lezen. Om de arbeidsbelasting van ons personeel te bewaken hebben wij in school de afspraak dat wij op werkdagen buiten onze werktijden niet reageren op berichten. Ook in de weekenden en op niet-werkdagen reageren wij niet op berichten, tenzij het een noodgeval is dat ons bereikt. Wij rekenen op uw begrip daarvoor.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven