Basisschool De Sleye

Sportparklaan 58 6097 CW Heel

Schoolfoto van Basisschool De Sleye

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers,

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Middels de schoolgids wil de school u informeren over de organisatie van de basisschool van uw kind. De schoolgids is voor u de gids met de noodzakelijke informatie over schoolzaken voor dit schooljaar. Een aantal praktische zaken vindt u in de boekenkast van ouderportaal. 

Op de site van de stichting Wijzers in onderwijs staat als aanvulling nog een wettelijk deel van de schoolgids:Wettelijk deel van de schoolgids

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Wij hopen u met deze gids van dienst te zijn.

Mede namens het team van de Sleye wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe.

Vriendelijke groet,

Lieke van der Leeuw

Directeur bs de Sleye

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien een gestage daling in het leerlingenaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven