Basisschool Sint Jozef

De Jister 19 8621 DR Heeg

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stappen bij vervanging Wanneer er sprake is van ziekte of calamiteiten onder het personeel zullen de volgende stappen worden genomen om vervanging in te zetten:  

1.       De directe collega (duo collega) wordt benaderd.

2.       Er wordt gekeken naar mogelijkheden binnen het team en er wordt contact opgenomen met onze vaste invaller.

3.       Er wordt contact opgenomen met SLIM (bemiddelingsbureau) om iemand uit het BMS supportteam in te zetten.

4.       Mocht bovenstaande niet lukken, dan kijkt SLIM of er iemand anders beschikbaar is.

5.       Mocht het een korte tijd betreffen, dan wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de groep op te splitsen.

6.       Voor de eerste 2 dagen is het beleid vanuit de BMS, dat er geen kinderen naar huis mogen worden gestuurd.

7.       Mochten er na 2 dagen geen mogelijkheden binnen de school zijn, dan wordt er contact met de ouders/verzorgers opgenomen en worden de kinderen naar huis gestuurd. Kinderen waarvoor geen opvang mogelijk is, worden binnen de school (in een andere groep) opgevangen.

8.       Wanneer er kinderen naar huis worden gestuurd, wordt dit door de directie gemeld bij                                                                                   a.       De BMS                                                                                                                                                                                                   b.       De inspectie van Onderwijs

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven