Openbare Basisschool De Lispeltuut Jenaplanschool

Kasteellaan 2 A 5321 GL Hedel

  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.
  • Werk-gesprek-spel en viering zijn de 4 pijlers van jenaplanonderwijs.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6, 7 en 8 (55 van de 57 leerlingen) hebben de enquête ingevuld. Totaal 96%, dat is een representatief resultaat voor het responspercentage.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze vragenlijst is met ouders gedeeld in november 2023. Het beeld van de oudertevredenheid is gebaseerd op 83% van het totaal aantal ouders. Het responspercentage is voldoende voor een representatief resultaat. 
Tevredenheid
7,6

Terug naar boven