Openbare Basisschool JPF Steyaert

Joseph Haydnlaan 1 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk

De kracht van de Steijaertschool is dat we denken in kansen en mogelijkheden. 
Tevens geldt een 'leven lang leren' ook voor de medewerkers.

In het kort

Toelichting van de school

De Steijaertschool is een hechte dorpsschool met circa 145 leerlingen, waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en het kind centraal staat. Het bevlogen team van de Steijaertschool helpt ieder kind te ontplooien. De Steijaertschool heeft een openbare identiteit. Dit betekent dat alle kinderen bij ons welkom zijn, ongeacht religie, cultuur of achtergrond.

De Steijaertschool is een Gezonde School. Dat betekent dat er aandacht besteed wordt aan de fysieke en emotionele gezondheid van onze kinderen. Middels het EU-schoolfruitprogramma en de schooltuin investeren we in gezond gedrag op het gebied van voeding en respect voor de natuur en omgeving.

We gebruiken de Kanjertraining om te investeren in een positieve en veilige sfeer. 

Morgenwijzer

De Steijaertschool is een MorgenWijzerschool.

MorgenWijzer is een organisatie met 19 locaties voor primair onderwijs in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wij zijn een jonge organisatie waar mensen gezamenlijk leren en ontwikkelen, ieder vanuit eigenheid. Onze learning community verbindt mensen en scholen, zorgt voor kruisbestuiving en faciliteert de samenwerking over de grenzen van de school. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goed onderwijs aan alle kinderen in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.

Onze missie

Wij geven élke leerling een zo stevig mogelijke basis om in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. Een stevige basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond. Deze overtuiging geeft ons richting bij alles wat wij doen. Of dat nu in de klas is of daarbuiten. Binnen de school of binnen de stichting. Met leerlingen, met medewerkers of met partners. De beste basis voor élke leerling: daar zetten wij ons dagelijks voor in.

Ontwikkeling begint bij jóu!

Bij MorgenWijzer kan iedereen ontwikkelen vanuit eigenheid. Dit is de belofte die wij onze leerlingen, collega’s en partners doen. Wij dagen iedereen uit om diens mogelijkheden optimaal te benutten: je bent het startpunt van je eigen ontwikkeling.Onze waarden In alles wat we doen klinken onze vijf waarden door:

· Samen verantwoordelijk

· Leergierig

· Eigenaarschap

· Lef

· Waarmaken

Meer informatie over deze waarden is terug te vinden op onze website www.morgenwijzer.nl

Identiteit

MorgenWijzer heeft katholieke, openbare en samenwerkingsscholen. Bestuurlijk stappen wij dus over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment. De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een sterke basis
  • Veilig en kleinschalig
  • Samen
  • Voortdurende ontwikkeling
  • Gezonde school met schooltuin

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Steijaertschool laat al jaren een stabiel leerlingaantal zien.

Er zijn meerdere nieuwbouwprojecten in Hazerswoude-Rijndijk. De verwachting is dat we de komende jaren zullen groeien. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven