PCB Johannes Post

Sportparklaan 1 2391 AX Hazerswoude-Dorp

  • Schoolfoto van PCB Johannes Post
  • Een duurzaam, groen schoolplein, waar leerlingen op verschillende manieren kunnen spelen.
  • Schoolfoto van PCB Johannes Post
  • Lezen, lezen, lezen. Met behulp van de bibliotheek op school zorgen wij voor een uitdagende leescollectie.
  • Schoolfoto van PCB Johannes Post

In het kort

Toelichting van de school

PCB Johannes Post is vernoemd naar Johannes Post, geboren op 4 oktober 1906 in Hollandsche Veld. Hij was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog die op landelijk niveau actief is geweest. Familie van Johannes Post is vorig schooljaar op school geweest, om zijn levensverhaal te vertellen en nog belangrijker om het belang van leven in vrijheid door te geven.

Onze school ligt in Hazerswoude-Dorp, één van de kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het ligt midden in het Groene Hart en wordt omringd door gemeenten zoals Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Leiden. De meeste leerlingen wonen in Hazerswoude-Dorp.

Onze school maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is 1 januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting Primair Christelijk Onderwijs De Woudse Venen en Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas. Onze organisatie geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs. De vijftien scholen van WIJ de Venen staan in dorpen van Het Groene Hart en vallen onder drie gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigentijds modern onderwijs
  • Respectvol omgaan met elkaar
  • Samen spelen-werken-leren
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingaantal fors toegenomen, de verwachting is dat we de komende jaren stabiel rond dit aantal leerlingen blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

’s Morgens gaat de eerste bel tien minuten voordat de lessen beginnen, dus om 08.20 uur. Dan worden de deuren aan beide ingangen opengedaan en mogen de leerlingen naar binnen.. Ze begroeten de leerkracht bij het binnengaan van de klas en kunnen dan eventueel iets aan de meester of juf vertellen. Als om 08.30 uur de tweede bel gaat, beginnen de lessen. Wij vinden het heel erg belangrijk om dan ook echt te starten. Wilt u zorgen, dat uw kind op tijd op school is?  Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Bij slecht weer kunnen ze namelijk ook pas bij de eerste bel naar binnen.  

Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 wordt de ingang aan de kant van het schoolplein gebruikt. De leerlingen van groep 5-8 maken gebruik van de hoofdingang (kant Landvliethal). Vervolgens lopen zij over het leerplein naar hun desbetreffende klas. Leerlingen van groep 1 t/m 8, die met de auto worden gebracht, lopen over de stoep (langs de Sportparklaan) naar het plein of door de hoofdingang. Daar wachten zij net als alle andere leerlingen op de bel.

Voor de veiligheid van de leerlingen: Laat de leerlingen in- en uitstappen op de parkeerplaats en niet bij de ingang van het plein of op de parkeerplaats van AVANTI. Na schooltijd is het druk op de Sportparklaan. Als de leerlingen tussen de struiken door lopen, zijn ze niet te zien voor het verkeer dat de brug af komt rijden! Bij activiteiten in de avond, is het parkeerterrein van AVANTI NIET beschikbaar.    

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het beleidsplan sociale veiligheid is te vinden op onze website. zie https://johannespostschool.nl/pagina/431909/sociale+veiligheid

Terug naar boven