Openbare Basisschool de Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ Hauwert

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vijzel

In het kort

Toelichting van de school

De Vijzel is een kleine, openbare basisschool in Hauwert. 

Op de Vijzel is de veilige, rustige sfeer belangrijk. We leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan. Door middel van rapportfoliogesprekken bespreken kinderen met hun ouders en de leerkracht de voortgang. We werken toe naar een uitdagende leeromgeving waarin we afwisselend gebruik maken van digitale middelen, materialen en onze prachtige natuurspeeltuin.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven