Sint Andreasschool

Spoorstraat 22 8051 MZ Hattem

Schoolfoto van Sint Andreasschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten stellen we alles in het werk om het naar huis sturen van kinderen te voorkomen. Dit betekent concreet het volgende: We benutten alle mogelijkheden om een of meer vervangers te vinden, zowel intern als extern. Bij het niet beschikbaar zijn van vervanging wordt een groep gesplitst en verdeelt over de andere groepen. Bij langere afwezigheid kan het zijn, dat groepen thuis zullen moeten blijven. Dat zal dan wel wisselend per groep gebeuren om de continuïteit van het onderwijsproces niet in gevaar te brengen. Tevens zal de inspectie hiervan op de hoogte worden gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven