Sint Andreasschool

Spoorstraat 22 8051 MZ Hattem

Schoolfoto van Sint Andreasschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het onderwijs op de Sint Andreasschool en de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Daarnaast geven we waar nodig een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de prestaties van onze school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Heeft u vragen na het zien van dit SchoolVenster? Naam gerust telefonisch of via e-mail contact op. We staan u graag te woord.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We eindigen het schooljaar van 2017-2018 met 110 leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid starten we vervolgens in het schooljaar 2018-2019 met 101 leerlingen. In de loop van het jaar verwelkomen we in groep 1 nog een aantal leerlingen. In een gemeente waar een krimp met de landelijke lijn mee gaat blijven wij stabiel in ons leerlingenaantal, met momenteel een kleine groei.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven