obs De Vlonder

de Meenthe 26 8051 KV Hattem

  • Schoolfoto van obs De Vlonder
  • Schoolfoto van obs De Vlonder
  • Schoolfoto van obs De Vlonder

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij obs De Vlonder. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf. Onze school heeft geen toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact.

Bent u benieuwd naar de school? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren u met plezier! Wilt u zich liever eerst nog wat oriënteren? Kijk dan vooral op onze eigen website (www.obsdevlonder.nl). Hier vindt u heel veel informatie. 

Graag tot ziens! 

Conny Wencker,

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Inlevend
  • Uitdagend
  • Ondernemend
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlonder is een niet al te grote school, waar de leerkrachten de leerlingen ook echt kennen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven