Geref School De Zaaier

Dorpsweg 117 8051 XT Hattem

Schoolfoto van Geref School De Zaaier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft de overheid de centrale eindtoets PO (Cito) beschikbaar gesteld. Deze eindtoets wordt jaarlijks tussen 15 april en 15 mei afgenomen op drie achtereenvolgende schooldagen. Vier weken na afname ontvangt de school voor iedere leerling een rapport. Hier­in worden de resultaten per onderdeel weergegeven. Ook bevat het rapport de totaalscore van de leerling en een toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passend type voortgezet onderwijs.   In 2014-2015 scoorden we als school ruim boven het landelijk gemiddelde. Wanneer de score van 2015-2016 bekend is zal deze ook worden gepubliceerd. Alleen een cijfer zegt echter niet alles. Ieder jaar wordt er ook van de uitslagen van de eindtoets een analyse gemaakt. We kijken daarbij verder dan alleen het getal en onderzoeken waarom de score hoog, laag of gemiddeld uitvalt. U kunt altijd contact opnemen met de locatiedirecteur om hier navraag naar te doen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We werken nauw samen met de voortgezet onderwijs scholen in de omgeving. De contacten zijn goed en warm, om de overgang voor leerlingen van de basisschool naar het VO soepel te laten verlopen. Van de VO-scholen krijgen we ook gedurende drie jaar nog een terugkoppeling waar de leerlingen dan zitten en hoe het gaat. Jaarlijks organiseren we binnen Hattem een scholenmarkt in samenwerking met alle Hattemse scholen. Op deze scholenmarkt presenteren verschillende VO-scholen zich aan de ouders. Met het Greijdanus college hebben we intensiever contact.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven