CBS Prins Willem-Alexander

Prinses Marijkestraat 1 8061 JM Hasselt

Schoolfoto van CBS Prins Willem-Alexander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We zijn aangesloten bij de invalpool van Slim Personeelsbemiddeling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door leerlingenaantallen zijn nagenoeg alle groepen gecombineerd. De kleutergroepen proberen we daarentegen van elkaar los te koppelen omdat wij van mening zijn dat er in deze groepen een fundament wordt gelegd voor de verdere schoolloopbaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven