CBS Prins Willem-Alexander

Prinses Marijkestraat 1 8061 JM Hasselt

Schoolfoto van CBS Prins Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

CBS Prins Willem-Alexander

Uniek samen groeien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfontplooiing/uniciteit
  • In relatie tot de ander
  • Werken mèt kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel wij in een krimpgebied gelegen zijn, is ons leerlingenaantal stabiel tot licht groeiend.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang verloopt meestal via een gastouderbureau of via SKZ (Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland).

Zie: www.kdc-zwartewaterland.nl/hasselt/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven