Christelijke Basisschool De Driemaster

De Bagijnenkamp 19 8061 AW Hasselt

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

De Driemaster, een school waar talenten groeien.

De slogan van de school is 3Master4Talent.  

Kinderen komen naar onze school om te leren. We doen er alles aan om dit mogelijk te maken. Kinderen leren op verschillende manieren. Kinderen leren met hun hoofd, hun hart en hun handen. Daar willen we in onze dagelijkse schoolpraktijk rekening mee houden. Daarom is er naast de intellectuele en lichamelijke ontwikkeling ook ruimte voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve vorming.

Juist in de huidige maatschappij is het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten ontdekken en gaan inzetten. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft aandacht en zorg voor alle kinderen. Er werken gemotiveerde leerkrachten die gebruik kunnen maken van moderne methodes. Om te weten of we op de goede weg zijn, verzamelen wij data. Dit doen wij door de resultaten van uw kind te volgen in ons leerlingvolgsysteem, maar ook door het uitzetten van vragenlijsten onder kinderen en ouders. Daarnaast toetsen wij ons onderwijs ook door onderzoeken plaats te laten vinden door externe partners.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig leef- en leerklimaat
  • Rots & Water
  • Differentiatieniveaus
  • Engelse voor alle leerlingen
  • Organisatorisch sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven