De Toermalijn

Prinsenstraat 22 A 8061 ZC Hasselt

Schoolfoto van De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Toermalijn scoort boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten middels de halfjaarlijkse toetsen van het CITO-Leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden met het hele team besproken, de resultaten van de leerlingen worden besproken met de Intern Begeleider, de directeur en de groepsleerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Een school kan zich ook op eigen initiatief laten inspecteren. Soms, (op verzoek) door de Inspectie avn het Onderwijs, soms door een zgn. externe Audit op school te laten uitvoeren. obs De Toermalijn heeft zo'n externe audit laten uitvoeren in het schooljaar 2019-2020. Door de Coronacrisis is hier enige vertraging bij opgetreden. Toch hopen we voor het eind van schooljaar 2019-2020 de Audit alsnog te hebben afgerond. De bevindingen zullen hier t.z.t.  gepubliceerd worden. 

Terug naar boven