De Toermalijn

Prinsenstraat 22 A 8061 ZC Hasselt

Schoolfoto van De Toermalijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Toermalijn prijst zich gelukkig met een laag ziekteverzuim. Mocht een collega wegens ziekte of anderszins niet aanwezig zijn, dan wordt er altijd voor vervanging gezorgd. Als het even kan is dat een andere collega (bv een duo-genoot), of anders een externe vervanger. De school heeft nog nooit klassen naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Welke groepen worden gecombineerd, verschilt per jaar, afhankelijk van het aantal leerlingen. Wij streven er naar  dat er  gem. 25 kinderen in een (gecombineerde) groep zitten. De groepen 1 en 2 houden we wat kleiner, gem. 20 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De nadruk bij het verdelen van de onderwijstijd  ligt op de cursorische vakken, t.w. taal, rekenen en lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

obs De Toermalijn biedt in algemene zin plaats aan alle doelgroepen zoals we die op reguliere basisscholen tegenkomen. Daarnaast biedt de school plaats aan een aantal nieuwkomers en een leerling met het syndroom van Down.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven