Sint Canisiusschool

Kerkstraat 44 7135 JM Harreveld

Schoolfoto van Sint Canisiusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Canisiusschool is een moderne katholieke basisschool in Harreveld. We willen dat onze kinderen elke dag met plezier naar school gaan en heel veel leren. We werken aan een fijne sfeer met goede afspraken en regels en we doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat er in zit. De leerkrachten geven op een enthousiaste, zorgzame en betrokken wijze les. Onze school staat midden in de samenleving. Dit betekent dat wij open staan voor alle levensovertuigingen en dat respect bij ons een groot goed is. We dragen dit uit door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waarin elk kind als enig en uniek beschouwd wordt. We besteden niet alleen aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de lichamelijke, creatieve en sociaal emotionele. Een goed evenwicht tussen al deze ontwikkelingen is belangrijk voor een optimale ontplooiing van het kind.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven