St. Bavoschool

Schoollaan 6 3481 GH Harmelen

  • Schoolfoto van St. Bavoschool
  • Schoolfoto van St. Bavoschool
  • Schoolfoto van St. Bavoschool
  • Schoolfoto van St. Bavoschool
  • Schoolfoto van St. Bavoschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Deze vragenlijst is afgenomen onder alle leerlingen van groep 6 t/m groep 8 en geeft ons informatie over ervaringen van de leerlingen van de sociale veiligheidsbeleving op school. Hierbij is de algemene tevredenheid van de leerlingen een 8.1. Aantasting in veiligheid scoort gemiddeld een 8,9. Leerlingen zijn heel tevreden over de lessen en geven de school een gemiddeld rapportcijfer van een 8.2. Hele mooie cijfers waar we trots op zijn. 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons van de vragenlijst oudertevredenheid is 63%, hiermee zitten we boven de betrouwbaarheidsgrens met 94 respondenten. Deze ouders hebben de school een rapportcijfer van een 7,5 gegeven. Dit resultaat is ontstaan uit vragen over het schoolklimaat, onderwijsleerproces en informatie en communicatie. Wij lezen hierin door dat de leerlingen met plezier naar school gaan (8,1) en zich veilig voelen (8,1). 

Ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (7,8), iets minder over het contact met de leerkracht (7,3). Over informatie en communicatie zijn ouders matig tevreden. Dit herkennen we niet helemaal. Daarom zijn we erg benieuwd naar de mening van ouders en over het achterliggende verhaal. Als school hebben we naast de MR een ouderpanel waarmee we hierover in gesprek gaan. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven