OBS Driespan

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

Schoolfoto van OBS Driespan

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Driespan, één van de  scholen van stichting Ultiem in de gemeente Midden-Groningen. Iedere school binnen onze stichting heeft een eigen specifieke werksfeer en karakter. Rond de 1500 kinderen bezoeken onze scholen en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door zo'n 100 medewerkers. De gegevens in dit Schoolvenster zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op de website http://www.ultiemonderwijs.nl Meer informatie over onze school vindt u op www.obsdriespan.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Talent ontwikkelen
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Positief sociaal gedrag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven