Basisschool De Ster

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

  • Lekker spelen in de natuurtuin
  • Ontdekkend leren
  • We zijn trots op onze mooie natuurplein.
  • We maken het met elkaar gezellig.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ster

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Ster Natuurlijk Schitterend Onderwijs

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van CBS de Ster. CBS de Ster is een kleine christelijke school met een unieke open sfeer.  Op een eigentijdse manier geven we gestalte aan onze christelijke identiteit. Iedereen is van harte welkom. Het onderwijs op CBS de Ster is erop gericht om leerlingen te stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling. We werken thematisch, hierbij maken we gebruik van het concept Leskracht. Leerlingen werken zelfstandig, taakgericht en coöperatief. Binnen onze school is er aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsproces en het resultaat. We hebben een prachtige natuurspeelplaats. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.basisschooldester.nl  .Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.   

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Themagericht onderwijs
  • Spelen en leren in de natuur
  • Christelijk, open en gastvrij
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren komen elk jaar wat meer kinderen naar De Ster. Hierdoor kunnen we kleinschalig én kwalitatief onderwijs bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsbeleid zijn als bijlage verschillende documenten (Schoolnoodplan,  Communicatieplan, Beleidsplan Actief Burgerschapsvorming en Sociale integratie, Protocol rouwverwerking, Protocol internetgebruik, Pestprotocol, Protocol Schorsen en verwijderen, Protocol Kindermishandeling, Incidentenregistratie, Protocol persoonsgegevens, Protocol Sociale Media en Klachtenregeling) opgenomen.

Terug naar boven