Basisschool de Ster

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

  • Lekker spelen in de natuurtuin
  • Juf helpt mij
  • Ontdekkend leren
  • Samen zijn we een kleurrijke school
  • We werken thematisch met Leskracht

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Ster Natuurlijk Schitterend Onderwijs

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van CBS de Ster. CBS de Ster is een kleine christelijke school met een unieke open sfeer.  Op een eigentijdse manier geven we gestalte aan onze christelijke identiteit. Iedereen is van harte welkom. Het onderwijs op CBS de Ster is erop gericht om leerlingen te stimuleren en begeleiden in hun ontwikkeling. We werken thematisch, hierbij maken we gebruik van het concept Leskracht. Leerlingen werken zelfstandig, taakgericht en coöperatief. Binnen onze school is er aandacht voor de kwaliteit van het onderwijsproces en het resultaat. We hebben een prachtige natuurspeelplaats. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.basisschooldester.nl  .Op deze website staat de meest recente informatie, de nieuwste foto's en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.   

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Themagericht onderwijs
  • Samen elke dag beter
  • Christelijk, open en gastvrij
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat een stijgende lijn zien. 

Weergave

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De uitvoering van de Tussenschoolse opvang is in handen van de TSO-commissie van de school. We werken met een strippenkaart systeem.

Voor voor- en naschoolse opvang kunnen ouders contact opnemen met Skippy.


Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

In het veiligheidsbeleid zijn als bijlage verschillende documenten (Schoolnoodplan,  Communicatieplan, Beleidsplan Actief Burgerschapsvorming en Sociale integratie, Protocol rouwverwerking, Protocol internetgebruik, Pestprotocol, Protocol Schorsen en verwijderen, Protocol Kindermishandeling, Incidentenregistratie, Protocol persoonsgegevens, Protocol Sociale Media en Klachtenregeling) opgenomen.

Terug naar boven