It Holdersnest

Homear 1 9281 LN Harkema

  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt een beroep gedaan op collega’s zonder lesgevende taken. Indien er geen vervangers voorhanden zijn, wordt een beroep gedaan op deeltijdcollega's, de interne begeleider of de directeur. Ook komt het voor dat een LIO-er [leraar-in- opleiding] gedurende het verlof de vervanging voor zijn/haar rekening neemt. In uiterste gevallen kan er in overleg met ouders (in het voornaamste geval met een onderwijsbevoegdheid) worden gezocht naar vervangingsmogelijkheden. Indien vervanging niet mogelijk is, kan een groep eventueel worden gesplitst en verdeeld worden over andere groepen. De allerlaatste optie is de kinderen van een groep naar huis sturen. Dit willen wij te allen tijde proberen te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ms. Irene is onze native speaker. Door de Engelse taal actief te gebruiken in interactie met de leerkracht, kinderen en de klas willen wij de ontwikkeling van de Engelse taal als vak en voertaal stimuleren. Ms. Irene geeft les op woensdag.

Juf Janke en juf Tsjitske verzorgen op dinsdag gastlessen godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs aan de groep 3 t/m 8

Juf Lydia geeft muzieklessen aan de jongste kinderen van de school. Daarnaast is er voor de oudere kinderen een koper- en blaasproject waarbij kennismakingslessen met koper- en blaasinstrumenten worden gegeven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden zorg aan alle kinderen binnen de mogelijkheden van de school en plaatsen leerlingen mits ze passen binnen de groep en de draagkracht van de leerkracht. Onze school biedt specifieke ondersteuning aan kinderen die extra zorg behoeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven