It Holdersnest

Homear 1 9281 LN Harkema

  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest
  • Schoolfoto van It Holdersnest

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Welkom op de pagina van 't Holdersnêst in Harkema. Wij zijn een school die gericht werkt aan talent en ambitie!

't Holdersnêst is een middelgrote dorpsschool met een fijn pedagogisch klimaat en goede opbrengsten. We hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie van onze school. Deze is bijgewerkt in april 2023.

We wensen u veel leesplezier. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.

Namens het team,

Michiel Veenstra

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Bouwen aan Ambitie
  • Trije Talige Skoalle
  • Betrokkenheid team en ouders
  • Kwaliteit en professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven