Openbare Basisschool de Wissel

Mellenssteeg 16 9753 HN Haren (Groningen)

  • Het mooie,  natuurlijke en grote speelterrein van OBS De Wissel Haren.
  • Ons prachtige gebouw aan de Mellenssteeg 16  te Haren
  • De jaarlijkse Koningsspelen. Sporten met plezier!
  • Elke groep doet eens per jaar een theatervoorstelling op  ons geweldige
podium. Elke keer weer voor ouders, familie en vrienden een belevenis.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Hierbij de rapportage van het onderzoek naar de leerlingtevredenheid van onze school, gebaseerd vanuit onze sociaal –emotionele methode “Kanjertraining”. Het onderzoek is gedaan door 95 kinderen uit de groepen 6 (jaargroep 6), 5 (jaargroep 5), 8 (jaargroep 8) en 7 (jaargroep 7).

Onze leerlingen scoren conform de normgroep basisonderwijs en daar zijn we erg blij mee!

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouderbijdrage wordt elk jaar op de jaarlijkse algemene ouderavond vastgesteld.
Tevredenheid
7,8

Terug naar boven