Openbare Basisschool de Wissel

Mellenssteeg 16 9753 HN Haren (Groningen)

 • Het mooie, natuurlijke en grote speelterrein van OBS De Wissel Haren.
 • Ons prachtige gebouw aan de Mellenssteeg 16 te Haren
 • De jaarlijkse Koningsspelen. Sporten met plezier!
 • Elke groep doet eens per jaar een theatervoorstelling op ons geweldige
podium. Elke keer weer voor ouders, familie en vrienden een belevenis.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Boeiend en passend onderwijs
 • Kanjerveilige school.
 • Sterk aanbod Kunst & Cultuur
 • Certificaat "Gezonde School"
 • Continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is per 01-10-2022 licht gedaald naar plm. 170 leerlingen verspreid over 7 groepen.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie voor meer informatie over de naschoolse opvang ga naar de  website van de Stichting Kinderopvang Haren: www.kinderopvangharen.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Time-out, schorsing of verwijdering. 

Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school kan volgen of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van schorsing en/of verwijdering kan er een time-out worden ingezet. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en de ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen kan er tevens aangifte worden gedaan bij de politie. Het volledig protocol time-out, schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op de website van Stichting Baasis.

Terug naar boven