Basisschool Het Mozaïek -school met de Bijbel -

Tussenziel 25 9753 EL Haren (Groningen)

  • De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken.
  • 'David, een man naar Gods hart'  is de naam van ons jaarthema, 2023/2024.
  • Op 21 juni 2023 vierden wij met de kinderen het openingsfeest van onze verbouwde school. Thema: ' western'
  • Teamuitje einde seizoen 22/23.
  • Alle speeltoestellen rond onze school zijn nieuw en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 hebben in februari 2022 vragenlijsten over hun tevredenheid op het Mozaiek ingevuld. 

De kinderen waarderen het Mozaiek positief. De uitslag van het volledig onderzoek wordt besproken met de medezeggenschapsraad en deelraad van het Mozaiek. 


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We herkennen de school in de uitslag van de enquête. Wij zijn blij met de punten die positief ervaren worden door ouders. Deze proberen we vast te houden.
Wij willen werken aan de verbeterpunten. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 juni '23 hebben wij de uitslagen gepresenteerd en besproken met de ouders van het Mozaïek. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven