Basisschool Het Mozaïek, school met de Bijbel

Hertenlaan 21 (tijdelijk adres tot de kerst 2022) 9751 GA Haren (Groningen)

  • Als les op zich, maar ook geregeld tussen de lessen door, doen wij in alle groepen  energizers en kanjerspellen.
  • Leren en leven in Gods liefde
  • De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken.
  • We leren in 22/23 over de betekenis van bijbelse feesten en hoe de Israëlieten dit vierden.

In het kort

Toelichting van de school

Christelijke Basisschool Het Mozaïek, 'Samen Leren Leven'

Onder dit motto verzorgen onze scholen het onderwijs aan de leerlingen. Hierbij draait het in de eerste plaats om het leren van het kind: dat staat centraal in de lessen en in de school, als geliefd schepsel van God.

Dit motto tekent ook de manier waarop wij onze lessen inrichten, en waarop we onze verantwoordelijkheid en rol in de school invullen en daarin als team samenwerken.  

Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander en de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is.  

Wij zijn een Kanjerschool en willen dat onze leerlingen zich goed voelen en zich sociaal gedragen, waarbij ze goed voor zichzelf en goed voor de ander zijn! 

Onze school maakt onderdeel uit van NoorderBasis, een schoolvereniging met 33 scholen in Friesland, Groningen en Drenthe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de Bijbel
  • Kanjerschool
  • Aandacht voor verschillen
  • Instructie voor vaardigheden
  • Beter worden met st LeerKRACHT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is vrij stabiel. Dit schommelt meestal rond de 80 kinderen. 

Steeds meer christelijke ouders weten onze school te vinden! Door de school goed te blijven profileren, het onderwijs te moderniseren en het gebouw te verbouwen én goed onderwijs te blijven realiseren, hopen we nog meer christelijke ouders voor onze school te interesseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De meeste kinderen van Het Mozaïek blijven tussen de middag over. De TSO werkt met een vaste coördinator. Zij zorgt voor toezicht, begeleiding en stuurt de andere oppasouders aan. Tevens is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Verder zijn er oppasouders aanwezig tijdens het spelen op het plein. Eens per jaar organiseert de school een avond voor TSO-ouders om ervaringen uit te wisselen of om zaken die spelen te bespreken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven