Sint Nicolaasschool

Westerse Drift 98 9752 LK Haren (Groningen)

Schoolfoto van Sint Nicolaasschool

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Nicolaasschool is een plek waar kinderen zich cognitief ontwikkelen én waar ook alle andere ontwikkelingsgebieden ruimschoots aan bod komen. Voor ons staat het kind centraal. Niet alleen de leerprestaties, maar de ontwikkeling van het hele kind. De persoonlijke benadering van kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Hierdoor gaan kinderen met meer plezier school. Ze kunnen succesvol zijn en groei ervaren, waar hun talenten ook liggen.

Wij zijn een basisschool die gericht is op de toekomst en kinderen voorbereidt op deze snel veranderende samenleving. Bij ons kunnen kinderen naar eigen kunnen presteren en halen we talenten naar boven. We vinden het belangrijk dat zij zich breed kunnen ontwikkelen. Op de Sint Nicolaasschool leren de kinderen samenleven met anderen en met de omgeving. De normen en waarden die wij vanuit ons katholieke achtergrond ontlenen, dragen daar in ruime mate aan bij.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven