Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van Ikc Merwede is een evenwichtig team, dat al vele jaren met plezier samenwerkt. Er werken 12 personeelsleden op de school, o.l.v. de directie bestaande uit Mevr. M. de Hon (meerscholendirecteur) en Mevr. J. van Boxtel (locatieleider). Sommige leerkrachten zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald onderdeel binnen ons onderwijs. De specialisten zorgen voor kennisoverdracht naar de andere teamleden, hierdoor groeit de deskundigheid van het team voortdurend. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof

Ikc Merwede valt onder het stichtingsbestuur van OVO in Gorinchem. Op het moment dat er verlof nodig is van een leerkracht zal in eerste instantie gekeken worden of een duo partner of andere collega binnen de school dit verlof kan opvangen. Indien dit niet haalbaar is, kan de vervangingspool van OVO een uitkomst bieden voor de invulling van het verlof.

Mochten er geen collega's beschikbaar zijn, worden de leerlingen als het gaat om tijdelijk en kortdurend verlof verdeeld over de andere groepen van de school. Slechts in uitzonderlijke gevallen, moet de school ervoor kiezen om de kinderen geen onderwijs op school aan te bieden. Hierover zal de school altijd minimaal een dag van te voren communiceren met u als ouders. Kinderen waarvan de ouders niet thuis zijn, worden op school opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven