Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM

De Merwedeschool DOET

En OPENT haar deuren.

Vanuit betrokkenheid en respect,

Laat je elke persoonlijkheid kleuren.

Waar je dromen mogen groeien

Durf je te Ondernemen in Eigen Talent.

Zodat je veilig en respectvol.

Kan groeien in wie je bent.

Open, Positief, Eerlijk, Nieuwsgierig en Trots,

Zijn de pijlers waar je achter staat.

Zodat je in verbinding blijft bouwen,

Aan een veilig en positief leefklimaat

De Merwedeschool DOET

En OPENT met TROTS haar deuren.

De Merwedeschool DOET wat staat voor Durven Ondernemen in Eigen Talent. Vanuit de mogelijkheden en motivatie van elke leerling ontwikkelt de Merwedeschool de talenten van ieder kind. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen om ze voor te bereiden op de snel veranderende wereld. De school bouwt met oog voor diversiteit, relatie en participatie aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelkansen voor alle leerlingen te kunnen bieden. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Merwedeschool groeit. De nieuwe uitstraling van het schoolgebouw, de samenwerking met het IKC (Integraal Kind Centrum) en de vernieuwde visie en missie van de school zorgt ervoor dat het schoolgebouw de plek is om kinderen te laten opgroeien en ontwikkelen. 

De Merwedeschool DOET wat staat voor Durven Ondernemen in Eigen Talent. Vanuit de mogelijkheden en motivatie van elke leerling ontwikkelt de Merwedeschool de talenten van ieder kind. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen om kinderen voor te bereiden op de snel veranderende wereld. De school bouwt met oog voor diversiteit, relatie en participatie een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale ontwikkelkansen voor alle leerlingen te kunnen bieden.

Weergave

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven