Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM

De ikc Merwede DOET

En OPENT haar deuren.

Vanuit betrokkenheid en respect,

Laat je elke persoonlijkheid kleuren.

Waar je dromen mogen groeien

Durf je te Ondernemen in Eigen Talent.

Zodat je veilig en respectvol.

Kan groeien in wie je bent.

Open, Positief, Eerlijk, Nieuwsgierig en Trots,

Zijn de pijlers waar je achter staat.

Zodat je in verbinding blijft bouwen,

Aan een veilig en positief leefklimaat

Ikc Merwede DOET

En OPENT met TROTS haar deuren.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Ikc Merwede

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal binnen ikc Merwede groeit. De nieuwe uitstraling van het schoolgebouw, de samenwerking met het IKC (Integraal Kind Centrum) en de vernieuwde visie en missie van de school zorgt ervoor dat het schoolgebouw de plek is om kinderen te laten opgroeien en ontwikkelen. 

Ikc Merwede DOET wat staat voor Durven Ondernemen in Eigen Talent. Vanuit de mogelijkheden en motivatie van elke leerling ontwikkelt de school de talenten van ieder kind. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen om kinderen voor te bereiden op de snel veranderende wereld. De school bouwt met oog voor diversiteit, relatie en participatie een brede leer- en leefomgeving op met als doel maximale ontwikkelkansen voor alle leerlingen te kunnen bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven