Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM

De ikc Merwede DOET

En OPENT haar deuren.

Vanuit betrokkenheid en respect,

Laat je elke persoonlijkheid kleuren.

Waar je dromen mogen groeien

Durf je te Ondernemen in Eigen Talent.

Zodat je veilig en respectvol.

Kan groeien in wie je bent.

Open, Positief, Eerlijk, Nieuwsgierig en Trots,

Zijn de pijlers waar je achter staat.

Zodat je in verbinding blijft bouwen,

Aan een veilig en positief leefklimaat

Ikc Merwede DOET

En OPENT met TROTS haar deuren.

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Ikc Merwede

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De nieuwe uitstraling van het gebouw, het uitnodigende groene schoolplein, de samenwerking binnen het IKC (Integraal Kind Centrum) en de vernieuwde visie en missie van de school zorgen ervoor dat de school de plek is om kinderen te laten ontwikkelen en opgroeien. 

De school is ingericht voor 7 groepen en kent een mooie gemeenschappelijke ruimte waar alle kinderen samen kunnen komen. Een evenwichtige verdeling van het leerlingaantal en maximaal twee leerkrachten voor een groep zijn belangrijke uitgangspunten van de school. De klassen zijn over het algemeen klein en mocht de groepsgrootte hoger zijn dan gemiddeld, wordt de groep ondersteund door een onderwijsassistent. Op deze wijze is de school in staat leerlingen goed te begeleiden en te ondersteunen in hun onderwijsbehoeften.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De school van het Ikc Merwede kent een continurooster. Dat betekent dat de kinderen de hele dag op school blijven en tussen de middag in de klas lunchen. Hiervoor nemen alle kinderen een eigen lunchpakketje mee naar school.

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 start de school alle dagen om 8.30 uur en duurt de maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur. Op woensdag en vrijdag duurt de dag voor deze groepen tot 12.15 uur.

Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 start de school om 8.30 uur en duurt tot 14.30 uur. Dit geldt voor alle dagen uitgezonderd de woensdag, dan start de school om 8.30 uur en duurt tot 12.15 uur

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is, daar een latere binnenkomst storend kan werken. Wij adviseren u echter om uw kind niet te vroeg naar school te sturen, daar de deuren 10 minuten voor schooltijd open gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven