Basisschool De Regenboog

Steek 2 3372 XX Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Zowel voor de kinderen als voor u. In deze schoolgids vindt u praktische informatie zoals over de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

We beschrijven wat we belangrijk vinden en hoe wij het onderwijs organiseren. Deze school maakt onderdeel uit van TriVia, een vereniging van christelijke basisscholen. Die scholen kennen elk hun eigen kleur. Tegelijk hebben ze een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Daarin verwoorden we waar de scholen voor staan en wat u van ons mag verwachten.

Op de scholen van TriVia krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daarin richting geeft.

Dat uit zich in vier ambities:
1. Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen, met lef en vertrouwen, die van betekenis zijn
2. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen.
3. Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen.
4. Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap.

De TriVia-scholen hebben als moto: voor bijzonder goed onderwijs.

In de schoolgids beschrijven we hoe we op school deze ambities waar proberen te maken en hoe dat er in de praktijk van alledag uitziet. Ook vindt u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.
L.M. de Pater MA MSc,  voorzitter College van Bestuur.

TriVia is een vereniging.
Als ouder kunt u lid worden van TriVia en zo bijdragen aan de ontwikkeling van onze scholen. Voor informatie: www.pcpo-trivia.nl - organisatie- vereniging TriVia.

Samenstelling van het college van bestuur:
Dhr. L.M. de Pater (Len) - voorzitter bestuur@pcpo-trivia.nl
Mevr. J. Korevaar (Coby)  

Samenstelling van de raad van toezicht: 
Dhr. A.C. Friedrich (Anne) - voorzitterDhr. A.M. Buitenhuis (Aron)Dhr. A.J.B. den Hartog (Arie)Mevr. S. Rietveld-Haanschoten (Fia)Dhr. R.M. de Rover (Richard)Dhr. C. van Vliet (Cor)Dhr. J.W. Vlot (Jan Wouter)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr): 
Dhr. F. van der Kooij (Floris) - voorzitter gmr@pcpo-trivia.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veelkleurig
  • Kindgericht
  • Kleinschalig
  • Orde en regelmaat
  • Principieel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze christelijke school hoort bij de vereniging: PCPO-TriVia.  Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom als de ouders/verzorgers onze grondslag kunnen onderschrijven of willen respecteren.
De inschrijfformulieren staan op onze website (www.regenboog-hardinxveld) of u haalt een setje op onze school. Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en een kennismakingsgesprek. U bent van harte welkom !

Het aantal leerlingen op onze school is de laatste jaren vrij stabiel. We werken nu met 11 groepen in 11 lokalen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang  is er bij BSO Merwedeplein in de naastgelegen Merwedeschool.

Ook bestaat daar de mogelijkheid voor opvang tijdens de schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een school van de vereniging PCPO-TriVia.

Op de scholen van deze vereniging wordt systematisch gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs.
Veel zaken zijn beschreven het beleidsstuk "Arbo- Veiligheid- Welzijn"/ het Schoolveiligheidsplan. 

Terug naar boven