Ichthusschool

Pauwtjesmolen 55 A 3371 RL Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool
  • Schoolfoto van Ichthusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Ichthusschool in Hardinxveld-Giessendam, een prachtig dorp aan de rivier de Merwede en aan de rand van de Alblasserwaard. De Ichthusschool is één van de 15 scholen van PCPO TRIVIA. Het is een christelijke basisschool. We brengen de kinderen in aanraking met de woorden en waarden uit de Bijbel en de christelijke tradities. Persoonlijke vorming en welbevinden krijgen voorrang. Kennis, vaardigheden en houdingen leren de leerlingen dagelijks, passend bij hun niveau en mogelijkheden.

Het motto van onze school is: OP ONTWIKKELING GERICHT

Wilt u meer weten dan de gegevens die u hier kunt zien, bezoek dan onze website www.cbsichthushardinxveld.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • op ontwikkeling gericht
  • veiligheid en welbevinden
  • thematisch onderwijs
  • samen met ouders
  • rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt de laatste jaren tussen de 210 - 220 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 9 groepen. De groepen 1 en 2 worden, indien mogelijk, heterogeen samengesteld. Dit betekent dat de jongste en de oudste kleuters in één groep zitten. We streven naar een groepsgrootte van ongeveer 25 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. In de groepen 5 t/m 8 zitten gemiddeld tussen de 25 en 30 leerlingen. Soms kunnen we niet anders dan combinatiegroepen maken. We zien dat in onze onderwijskundige organisatie niet als een probleem. De leerkrachten van parallelgroepen hebben regelmatig onderwijsinhoudelijk overleg.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven