Rehobothschool

Schoolstraat 4 3371 AW Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Rehobothschool voelen zich veilig op school. De gemiddelde score was 3,42 (op een schaal van 4) en daarmee is de score ruim voldoende. Ook alle afzonderlijke onderdelen (veiligheidsbeleving, optreden van de leraar, opstelling van de leerling, welbevinden, fysieke, sociale en psychische veiligheid en materiële zaken) scoren voldoende of goed.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een tevredenheidsonderzoek onder ouders gehouden. Ouders gaven aan erg tevreden te zijn over onze school en gaven de school als eindcijfer een 8,1. Het meest tevreden zijn ouders over het feit dat leerlingen die hulp nodig hebben dan wel meer aankunnen extra aandacht krijgen. Ouders zijn zeer tevreden over het zicht dat de leerkracht heeft op (de vorderingen van) hun zoon/dochter en hoe goed de leerkracht de lesstof kan uitleggen. Tenslotte zijn ouders ook tevreden over de mate van verantwoordelijkheid die de kinderen krijgen en hoe vaak de kinderen mogen samenwerken.

Het minst tevreden waren de ouders over de hygiëne van het sanitair, een punt wat zeker onze aandacht heeft in samenwerking met het schoonmaakbedrijf. Daarnaast geven ouders aan dat er wat hen betreft nog vaker mag gevraagd worden of ze tevreden zijn over de school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven