Rehobothschool

Schoolstraat 4 3371 AW Hardinxveld-Giessendam

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Rehobothschool in Hardinxveld-Giessendam. De Rehobothschool is één scholen van PCPO Trivia. De missie van onze school is "Ruimte om te groeien". De naam Rehoboth komt uit de Bijbel en betekent: ‘De Here heeft ons ruimte gemaakt’ (Genesis 26:22). Het was Isaäk die deze naam gaf aan een nieuwe waterput, waarvan hij, zonder problemen te krijgen met de omringende volkeren, gebruik kon maken. Door deze naam te kiezen, gaf het schoolbestuur destijds aan de Heer dankbaar te zijn dat er ruimte was ontstaan voor een christelijke school in ons dorp.

Onze identiteit wordt bepaald door een open en christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel als woord van God leidend is. Dit zie je terug in de school: aan de manier van omgaan met elkaar, aan de kwaliteit van de lessen, betrokkenheid van leerkrachten, extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben, veel activiteiten binnen en buiten de school waar de leerlingen bijzonder van genieten en hun talenten in kunnen ontwikkelen. We streven naar een evenwichtige ontwikkeling van het kind op het gebied van hoofd, hart en handen.

Nieuwsgierig? Kijk dan op www.rehobothschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warme, betrokken, open houding
  • Ruimte om te groeien
  • Veiligheid door liefde
  • Ieder kind is uniek
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 400 leerlingen. De verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. Aan het begin van het schooljaar starten we met 17 groepen. Er zijn steeds twee groepen per leerjaar en er zijn in totaal 5 kleutergroepen.

De school gaat uit van het werken in jaarklassen. Dit houdt in dat de kinderen meestal bij hun leeftijdsgenoten in de klas zitten. In de kleutergroepen worden soms de groepen 1 en 2 gecombineerd, dit heeft te maken met het aantal leerlingen in een jaargroep. Wanneer het voor uw kind wenselijk is, zal het een jaar overdoen. Het kan ook voorkomen dat een leerling versnelt. In alle gevallen zullen we dit uitgebreid met de ouders/verzorgers bespreken. Bij het plaatsen van leerlingen in de groepen wordt rekening gehouden met de persoonlijke belangen en de eigenschappen van het kind. We streven naar een evenwichtige groepsgrootte.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.15 gaan de deuren van de school open en mogen de kinderen zelf naar binnen komen. Eén keer per week is er voor de ouders van groep 1 t/m 4 gelegenheid om het werk van de kinderen te bekijken. Om 14.30 uur gaat de school uit. De ouders van de kinderen van de onderbouw mogen hun kind(eren) op het schoolplein opwachten.

We stimuleren alle kinderen om zo veel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Als u toch een keer met de auto komt, wilt u de auto dan zo parkeren dat er geen overlast en/of gevaar wordt veroorzaakt? Parkeer uw auto in de parkeervakken in de straten rondom de school (niet bij Expert), op het parkeerterrein bij het station of bij de gereformeerde kerk. Daar is eigenlijk altijd voldoende ruimte.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven