Kindcentrum De Veste

Houtkamp 37 3841 XC Harderwijk

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Van de 50 leerlingen in de leerjaren 6 t/m 8 hebben er 47 de vragenlijst, de leerlingtevredenheid, ingevuld. Uit een gesprek met de leerkrachten met de drie afwezige kinderen is gebleken dat hun antwoorden geen invloed zouden hebben op de uitslag. De leerlingen zijn zeer tevreden over wat en hoe zij leren en met de hulp van de leerkracht. Zij voelen zich over het algemeen veilig op school.

Op de items veiligheid en ervaren van pesten/vervelend gedrag werd door slechts een enkel kind aangegeven hier soms last van te hebben. Wij zijn een kindcentrum, dat betekent dat bepaald "vervelend" gedrag ook kan gebeuren na schooltijd. Zichtbaar 'vervelend "gedrag wordt door alle teamleden binnen en buiten reguliere schooltijd gecorrigeerd. Verder gaan we ervan uit dat de kinderen bij ons aangeven als zij geplaagd, gepest of buiten gesloten worden. Leerlingen  geven in de vragenlijst wel aan dat er vele manieren zijn om te pesten of vervelend te doen. Deze manieren komen regelmatig aan de orde in onze lessen sociale vaardigheid uit de Kanjermethodiek.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

50 Respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Voor een betrouwbare uitslag zouden het er 65 moeten zijn.

De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld waarderen ons met een 7,8. een mooi resultaat. Voor ons blijft oudercommunicatie en het serieus nemen van ouders altijd een aandachtspunt. Voor het leerproces van leerlingen is het samenwerken met ouders/verzorgers  cruciaal.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven