Kindcentrum De Veste

Houtkamp 37 3841 XC Harderwijk

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Veste

In het kort

Toelichting van de school

 • Samen meer leren dan je denkt is ons motto en is zichtbaar binnen het hele kindcentrum.
 • Wij zijn een openbare basisschool waarbij je mag zijn wie je bent, ongeacht je achtergrond.
 • Daltononderwijs staat in alles wat wij doen centraal. Respectvol met elkaar leren en spelen is hiervoor een voorwaarde en de Kanjermethodiek is hierbij leidend. Er is een gedeelde visie op ontwikkeling, spelen, leren en ontdekken zowel tijdens onderwijstijd als daarbuiten in de opvang.
 • Peuters vanaf 3 jaar zijn welkom op onze peuteropvang en worden in kleine stappen voorbereid op de instroom bij de kleuters. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Onderzoekend leren
 • Kanjerschool
 • Toekomstgericht
 • Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is stijgend en de verwachting is dat het leerlingaantal verder zal groeien.
De oorzaak hiervan is o.a. de nieuwe woonwijk, het Waterfront en ons schoolconcept Dalton. Daarnaast is de school het dragende deel van het kindcentrum, zodat wij voor- en naschools opvang kunnen bieden. In de huidige tijd is dit laatste ook voor ouders en kinderen van groot belang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een continurooster, het team begeleidt de leerlingen tijdens de pauzes.
Er is VSO en BSO op locatie, deze sluit aan op de schooltijden. Onze partner voor de opvang is Stichting Eigen&Wijzer, te bereiken op 035-5826035 (ma-vrij 8:00 - 17:30 uur) of via de mail op planning@eigen-en-wijzer.nl. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven