Basisschool Het Talent

Krommekamp 115 B 3848 DP Harderwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent

In het kort

Toelichting van de school

Het Talent in Harderwijk is een enthousiaste en groeiende openbare basisschool in de wijk Frankrijk, op het randje van Hierden. Ons schoolgebouw vindt u aan de Krommekamp 115b, naast de supermarkt en de apotheek. Het gebouw kenmerkt zich door veel glas en kleur en er staan drie prachtige oude eikenbomen op het groene ecoplein, naast ons houten speelhuis, de waterpomp en de zandspeelplaats. Het is een fijne plek voor kinderen, leerkrachten en ouders.  

Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij u uit om de school in de praktijk te komen bekijken. Een afspraak voor informatie, een rondleiding en aanmelding kunt u maken met Frank Jongbloed, de directeur van Het Talent. Hoe dat moet, leest u hier. De koffie en thee staan voor u klaar! 

Veel plezier met het ontdekken van onze site. Als u vragen of opmerkingen heeft, zijn wij gemakkelijk te bereiken via 0341-427427 of hettalent@stichtingproo.nl. 

Oudertevredenheidspeiling 2022

Teamledentevredenheidspeiling 2022

Leerlingentevredenheidspeiling 2022

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Grote oudertevredenheid
  • Engels in alle groepen
  • Aandacht afkomst & overtuiging
  • Heldere communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk veranderen. Het Talent heeft een stabiel leerlingenaantal dat gemiddeld tussen de 120 en 135 leerlingen ligt. Het landelijk gemiddelde is 213 leerlingen, wat van Het Talent een kleinschalige school maakt. En dat is voor veel ouders en kinderen aantrekkelijk; een professionele, huiselijke school waar de teamleden alle kinderen kennen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven