Basisschool Het Talent

Krommekamp 115 B 3848 DP Harderwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent

In het kort

Toelichting van de school

Het Talent in Harderwijk is een enthousiaste en groeiende openbare basisschool in de wijk Frankrijk, op het randje van Hierden. Ons schoolgebouw vindt u aan de Krommekamp 115b, naast de supermarkt en de apotheek. Het gebouw kenmerkt zich door veel glas en kleur en er staan drie prachtige oude eikenbomen op het groene ecoplein, naast ons houten speelhuis, de waterpomp en de zandspeelplaats. Het is een fijne plek voor kinderen, leerkrachten en ouders.  

Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij u uit om de school in de praktijk te komen bekijken. Een afspraak voor informatie, een rondleiding en aanmelding kunt u maken met de directeur van Het Talent. Hoe dat moet, leest u hier. De koffie en thee staan voor u klaar! 

Veel plezier met het ontdekken van onze site. Als u vragen of opmerkingen heeft, zijn wij gemakkelijk te bereiken via 0341-427427 of hettalent@stichtingproo.nl. 

Oudertevredenheidspeiling 2022

Teamledentevredenheidspeiling 2022

Leerlingentevredenheidspeiling 2022

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Grote oudertevredenheid
  • Engels in alle groepen
  • Aandacht afkomst & overtuiging
  • Heldere communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk veranderen. Het Talent heeft een stabiel leerlingenaantal dat gemiddeld tussen de 120 en 135 leerlingen ligt. Het landelijk gemiddelde is 213 leerlingen, wat van Het Talent een kleinschalige school maakt. En dat is voor veel ouders en kinderen aantrekkelijk; een professionele, huiselijke school waar de teamleden alle kinderen kennen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school: een gedeelde verantwoordelijkheid

Veiligheid is van het grootste belang op onze school. We streven ernaar dat iedereen - leerlingen, teamleden en ouders - zich veilig en beschermd voelt binnen onze schoolgemeenschap. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze school een veilige omgeving is waarin iedereen kan gedijen en zich optimaal kan ontwikkelen. Leerlingen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van veiligheid op school. We moedigen hen aan om respectvol met elkaar om te gaan, elkaar te helpen en eventuele zorgen te delen. Als ze getuige zijn van ongewenst gedrag of een potentieel gevaarlijke situatie, is het belangrijk om dit te melden aan een vertrouwenspersoon op school. Hun bijdrage en bewustzijn zijn essentieel voor het creëren van een veilige leeromgeving.

Voor onze teamleden is het van groot belang om alert te zijn op mogelijke veiligheidsrisico's en incidenten. Zij zijn degenen die direct contact hebben met de leerlingen en daardoor kunnen zij snel handelen en gepaste maatregelen nemen. Het is belangrijk om open communicatie te bevorderen en eventuele zorgen te delen met de juiste personen binnen de school. Door samen te werken en een sfeer van veiligheid te creëren, kunnen we het welzijn van iedereen op school waarborgen.

De betrokkenheid van ouders bij de veiligheid van de kinderen is van onschatbare waarde. We nodigen hen uit om met ons in gesprek te gaan over eventuele zorgen, suggesties of vragen die zij hebben met betrekking tot de veiligheid op school. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de schoolomgeving veilig blijft en dat de behoeften van de leerlingen worden vervuld.

Veiligheid op school is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Door samen te werken en allemaal voorbeeldgedrag te tonen, kunnen we een cultuur van respect, vriendelijkheid en veiligheid bevorderen. Laten we ons gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat onze school een plek is waar iedereen zich geborgen en beschermd voelt.

Terug naar boven