De Olijfboom

Kamillemeen 5 3844 HZ Harderwijk

  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom
  • Schoolfoto van De Olijfboom

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van de school zijn tevreden, zo bleek uit een tevredenheidspeiling in september 2021. Ruim 63% van de ouders gaven de school een 8 of hoger. Dit vinden wij een mooi cijfer, waar wij trots op zijn. 
Tevredenheid
8,1

Terug naar boven