christelijke daltonschool Willem Alexander

Veldkamp 33 3843 BG Harderwijk

Schoolfoto van christelijke daltonschool Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezen van deze schoolgids,

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven, zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij ons christelijk dalton onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en wordt digitaal verspreid onder de ouders. Tevens is de schoolgids te vinden op onze website. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. Namens het team van christelijke daltonschool Willem Alexander. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke school
  • daltonschool
  • Vreedzame School
  • Kleurrijk
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Modern, talentgericht onderwijs!

De christelijke daltonschool Willem Alexander is een school waar hard en met het hart gewerkt wordt. We zijn trots op onze school en ons onderwijs. De kinderen, ouders en leerkrachten geven met elkaar vorm aan het samen leren, werken en groeien in een veilige en vreedzame omgeving. We zijn samen verantwoordelijk voor goede ondersteuning voor onze kinderen. Dat is de opdracht die ons schoolteam iedere dag heeft en die zichtbaar en voelbaar is in de school.

De school kent een gemêleerde leerlingpopulatie waardoor kinderen veel van en met elkaar leren. We kunnen spreken van een pluriforme school.  De School is een ‘Vreedzame School’.  Tevens heeft de school het predicaat ‘Dalton’ in 2018 gehaald. De school werkt heeft een taalklas omdat er redelijk wat kinderen zijn die wat extra's nodig hebben op het gebied van de Nederlandse taal. De missie van de school is: ‘Samen bouwen aan de toekomst’.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als u de directeur, intern begeleider of leerkracht wilt spreken, kunt u het beste een afspraak maken. Dit kan via de e-mail (voor-en achternaam helemaal uitschrijven@stichtingvco.nl), via Parro of telefonisch. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven