Christelijke Basisschool DOK 19

Flevoweg 73 3841 KK Harderwijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool DOK 19
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool DOK 19
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool DOK 19
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool DOK 19

In het kort

Toelichting van de school

Op Dok19 creëren we een krachtige toekomst voor elke leerling. 

Op DOK19 voelt elke leerling zich prettig en veilig. Een belangrijk uitgangspunt om tot leren te komen. Ons onderwijs richt zich op het onderwijskundig en pedagogisch handelen. Wij hebben oog voor elke leerling, een open houding en wederzijds respect. 

Tijdens het onderwijs betrekken wij de leerlingen actief en geven wij onderwijs op maat. Op DOK19 maken we gebruik van coöperatieve structuren waarbij leerlingen samenwerken. 

In de schoolgids leest u meer over ons onderwijs en vindt u praktische informatie. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Coöperatief leren
  • Talentontwikkeling
  • Individuele benadering
  • Onderzoekend
  • Eerlijke en open communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op Dok19. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. Het aantal leerlingen op DOK19 is gegroeid en zal in schooljaar 2023-2024 verder groeien. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven