De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Kruithuis 2 3844 DH Harderwijk

Schoolfoto van De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

In het formatieplan zijn twee ambulante medewerkers(totale werktijdfactor 1,7) opgenomen; de een is orthopedagoog generalist en de andere is psycholoog GZ. Zij werken geheel ten dienste van het samenwerkingsverband "Zeeluwe" en worden niet ingezet op SBAO De Springplank.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van personeel wordt zo mogelijk geregeld in overleg met het bureau SLIM.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingenafkomstig van deze basisscholen zijn welkom, mits er een toelaatbaarheidsverklaring  door de directeur van het samenwerkingsverband “Zeeluwe” is afgegeven.

De problematiekvan de kinderen laat zich het best typeren met de termen:

  • jonge risicokinderen,
  • moeilijk lerende kinderen
  • kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven