De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

Kruithuis 2 3844 DH Harderwijk

Schoolfoto van De Springplank, Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stimuleren tot groei
  • Veiligheid
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De kinderen van de dagbehandeling7plus zijn tussen de 7 & 12 jaar oud. De kinderen hebben gedrag-/leer-/ofpsychiatrische problemen. Voor de dagbehandeling hebben we een schoollokaalomgetoverd naar een warme en speelse woonkamer. De kinderen komen aansluitend aan hun schooltijd naar de dagbehandeling enzijn hier tot half zes. De kinderen komen minimaal 2 en maximaal 5 middagen in de week. In deze tijd wordt er aan de hand van een dagroutine en feedbackkaarten gewerkt aan hun persoonlijke leerdoelen. We vinden het belangrijk dat uw kind positieve ervaringen opdoet, verbeteringen ziet en trots is op de behaalderesultaten. We werken daarom in kleine stappen.  De dagbehandeling is voor elk kind anders. Er wordt in overleg met u als ouder/ verzorger een behandelplan gemaakt voor uw kind. Daarin staat aan welke doelen wij gaan werken en hoe wij dit gaan doen. We kijken naar wat er thuis, op school en in de vrije tijd goed gaat en wat aandacht nodig heeft. Er wordt gekeken naar zowel cognitieve(verstandelijke) als sociaal- emotionele vaardigheden van uw kind. Wij werken nauw samen met zowel de school als met de ouders/verzorgers van de kinderen. De hulpvragen van ouders/verzorgers, school en de kinderen hebben o.a.betrekking op: - Hoe ga ik om met leeftijdsgenoten?- Wat zijn mijn eigenschappen, watvind ik  leuk, wat kan ik goed, waarhoud ik niet  van, wat vind ik lastig? - Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?- Hoe vertel ik wat mij bezighoudt?- Hoe kan ik mijn emoties herkennen en op  een goede manier uiten?- Hoe ga ik om met grenzen van mijzelf en   van anderen?- Wat is mijn beperking en hoe ga ik hier mee   om?

Terug naar boven