De Bogen

Triasplein 7 3845 GC Harderwijk

  • Schoolfoto van De Bogen
  • Schoolfoto van De Bogen
  • Schoolfoto van De Bogen

In het kort

Toelichting van de school

De Bogen is een innovatieve school voor nieuwsgierige kinderen. Wij willen onze leerlingen de 6 C's van ons Deep Learning onderwijs meegeven. We leren de kinderen kritisch en probleemoplossend te denken, communiceren, hun creatieve verbeelding aan te spreken, op hun karakter leren te vertrouwen en samen te werken om zo volwaardige burgers te worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Deep learning
  • Science lab
  • Mindset
  • Portfolio
  • Fijn pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven