AZS De Vlieger

Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk

Schoolfoto van AZS De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Vlieger wordt geen eindtoets afgenomen voor groep 8. Deze leerlingen gaan naar de Internationale SchakelKlas (ISK), stromen eerder uit vanwege de uitzetprocedure van de ID, krijgen een huis in een andere woonplaats of gaan naar een ander AZC.

De gegevens van het schooljaar 2018-2019 zijn van de reguliere school ´de Delta`. Deze school is in juli 2019 gesloten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kennis is meetbaar. Vaardigheden en gedrag van kinderen zijn zichtbaar maar moeilijk in getallen uit te drukken. Voor ons is ieder mens anders, iedereen heeft sterke en zwakke kanten. Iedereen heeft een ander ritme en tijd nodig. Wij vinden het van belang dat kinderen zich op sociaal-emotioneel en creatief gebied goed ontwikkelen. Ondanks dat we dit niet direct kunnen meten volgen wij dat uiteraard, in overleg met de ouder, zo goed mogelijk. Toetsen die informatie verschaffen over de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkelingen worden vergeleken met de landelijke norm.

Groep geel/ blauw

Leer- en ontwikkellijnen jonge kind in (observatie lijn in ParnasSys)

Groep paars, rood en groen

DMT
PI Dictee
AVI
TTR
Toetsen LOGO 3000
Doelen nieuwkomers (observatie lijn in ParnasSys)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de leerlingen van de Vlieger is het niet mogelijk om een schooladvies te geven, omdat zij vaak maar heel kort bij ons op school zijn en al eerder uitstromen naar een ander AZC of school in de nieuwe woonplaats. De leerlingen van groep 8 gaan naar de Internationale SchakelKlas (ISK). 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven