AZS De Vlieger

Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk

Schoolfoto van AZS De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

AZS De Vlieger staat in de wijk Tweelingstad in Harderwijk.  De school telt ongeveer 75 leerlingen, verdeeld over 5 groepen bestaande uit leerjaar 1 tot en met leerjaar 8. Onze school bestaat uit leerlingen die op het asielzoekerscentrum wonen en leerlingen met een status (taalklas).

Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Welbevinden
  • Samenwerken en respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op AZS De Vlieger is steeds afhankelijk van de in- en uitstroom op asielzoekerscentrum in Harderwijk en het aantal statushouders in Harderwijk. 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 worden ook de Oekraïense vluchtelingen in Harderwijk en Ermelo op onze school ingeschreven.

Het aantal fluctueert tussen de 50 en 100 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
27
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven