Christelijke Basisschool De MarsWeijde

Erve Odinck 5 7773 DE Hardenberg

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind(eren) brengen een groot deel van hun tijd door op school. Een plek waar zij samen spelen, leren en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus!?  Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en vorming van een kind. Juist daarom is het belangrijk dat ouders voor hun kind(eren) een school uitzoeken die goed past. Niet alleen een kind moet zich goed voelen, ook ouders moeten vertrouwen hebben in de school en het team. De schoolgids geeft u informatie over de manier waarop wij?werken. Zo kan de gids u helpen bij het maken van?een keuze.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De MarsWeijde staat in  de nieuwbouwwijk De Marslanden.

Deze wijk is 'de' groeiwijk in Hardenberg. In de komende jaren zal deze wijk verder uitbreiden.

We verwachten dat de school ieder jaar zal gaan groeien. In de toekomst zal er naar alle waarschijnlijkheid een tweede Kindcentrum in de wijk gebouwd gaan worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
443
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven