CBS De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van CBS De Elzenhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vensters van CBS De Elzenhof

Wij zijn een christelijke basisschool in een groene woonwijk in Baalder, Hardenberg.
De Elzenhof is 1 van de 14 scholen van stichting Chrono,Hardenberg.
Bij ons schoolprofiel vindt u in de bijlage waar stichting Chrono voor staat en gaat.

Met plezier en passie geeft het onderwijsteam van De Elzenhof onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen.
Dag in dag uit spannen wij ons in om leerlingen te laten groeien.

Ons motto is daarom:

Samen groeien met plezier


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Betrokken
  • Duidelijk
  • Plezier
  • Eigen groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals verwacht was het aantal leerlingen op de teldatum gedaald. Deze afname wordt veroorzaakt door een daling van het aantal kinderen in onze wijk. 
Deze daling zal zich de komende jaren nog licht voortzetten. Eind schooljaar 2019-2020 was het aantal leerlingen 248. We verwachten dat dit zal dalen naar ± 240 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn hanteren wij aangepaste schooltijden.

Voor info hierover kunt u terecht bij de schoolleiding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocol fysiek ingrijpen

Het team van De Elzenhof doet er alles aan om leerlingen zo te begeleiden dat conflictsituaties voorkomen worden of hanteerbaar blijven. De teamleden kunnen niet altijd voorkomen dat, in uitzonderlijke conflictsituaties en uit oogpunt van veiligheid, fysiek ingrijpen noodzakelijk is. Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
In dit protocol hebben wij dit beschreven.

Terug naar boven