CBS De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van CBS De Elzenhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vensters van CBS De Elzenhof

Wij zijn een christelijke basisschool in een groene woonwijk in Baalder, Hardenberg.
De Elzenhof is 1 van de 14 scholen van stichting Chrono,Hardenberg.
Bij ons schoolprofiel vindt u in de bijlage waar stichting Chrono voor staat en gaat.

Met plezier en passie geeft het onderwijsteam van De Elzenhof onderwijs aan ongeveer 235 leerlingen.
Dag in dag uit spannen wij ons in om leerlingen te laten groeien.

Ons motto is daarom:

Samen groeien met plezier


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Betrokken
  • Duidelijk
  • Plezier
  • Eigen groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zoals verwacht is het aantal leerlingen op de teldatum gedaald. Deze afname wordt veroorzaakt door een daling van het aantal kinderen in onze wijk. 
Deze daling zal zich de komende jaren nog licht voortzetten. Eind schooljaar 2020-2021 was het aantal leerlingen 238. We verwachten dat dit zal dalen naar ± 235 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocol fysiek ingrijpen

Het team van De Elzenhof doet er alles aan om leerlingen zo te begeleiden dat conflictsituaties voorkomen worden of hanteerbaar blijven. De teamleden kunnen niet altijd voorkomen dat, in uitzonderlijke conflictsituaties en uit oogpunt van veiligheid, fysiek ingrijpen noodzakelijk is. Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
In dit protocol hebben wij dit beschreven.

Terug naar boven